TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Để đáp ứng nhu cầu công việc Công ty cần tuyển dụng vị trí sau: Chuyên viên Pháp chế

Vị trí tuyển dụng:                  Chuyên viên Pháp chế

Quản lý trực tiếp bởi:            Trưởng phòng Pháp chế

Số lượng tuyển dụng:            01

Mức lương:                         Thỏa thuận

Luật chơi casino-Casino Evolution

I. Pháp chế đối với một dự án cụ thể:

1. Tiếp xúc hợp tác đầu tư:

– Tìm hiểu tính pháp lý của dự án và lên phương án hợp tác

– Đầu mối liên hệ và làm việc với đối tác

– Hỗ trợ và thực hiện hoàn thiện hồ sơ cho đối tác

– Chốt hợp đồng hợp tác và kí kết

2. Chuẩn bị đầu tư

– Hỗ trợ phòng Đầu tư & PTDA trong công tác Giải phòng mặt bằng, cần làm việc với đối tác trong các vấn đề vướng mắc

– Thực hiện hợp đồng hợp tác có liên quan tới công việc pháp lý: thành lập pháp nhân dự án, mua vốn

3. Thực hiện dự án (hợp tác cùng phòng QLDA)

– Phối hợp phòng ĐT PTDA và phòng QLDA trong các vấn đề phát sinh khi thi công

– Phối hợp phòng Kinh doanh thực hiện huy động vốn, bán sản phẩm

4. Kết thúc kinh doanh khai thác dự án

– Hỗ trợ kinh doanh các thủ tục bàn giao, thanh lý hợp đồng

– Làm việc với đối tác phân chia lợi nhuận, sản phẩm dự án và xử lý hồ sơ phát sinh (phối hợp với phòng Đầu tư PTDA, QLDA và TCKT)

– Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, cho đối tác

– Xử lý, phối hợp tranh chấp khiếu nại phát sinh

II. Pháp chế nội bộ trong Tập đoàn

1. Các hoạt động liên quan tới đăng kí doanh nghiệp, đăng kí thay đổi

2. Các hoạt động liên quan tới sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu

3. Góp ý Quy chế, quy trình, hợp đồng, văn bản của các đơn vị Phòng/ Ban

4. Cập nhật các Văn bản Quy phạm pháp luật cho các Phòng/ Ban có liên quan

5. Hỗ trợ các Phòng Ban thực hiện các công văn, hồ sơ theo chỉ đạo hoặc khi có yêu cầu hỗ trợ

III. Xử lý khiếu nại tranh chấp

1. Khiếu nại của khách hàng: phối hợp với Phòng Kinh doanh và các Phòng, ban khác có liên quan để đánh giá khiếu nại, tranh chấp

2. Khiếu nại của đối tác: tiếp nhận, đánh giá, báo cáo lãnh đạo và là đầu mối xử lý các tranh chấp phát sinh với đối tác.

3. Hỗ trợ các Phòng, Ban đơn vị khi có yêu cầu trong các tranh chấp khác

IV. Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng Ban, Phó Tổng Giám đốc thường trực

Luật chơi casino-Casino Evolution

–  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật;

–  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật;

–  Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư;

–  Nắm vững quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, hợp đồng, kinh doanh bất động sản;

–  Có khả năng tư duy pháp lý nhanh;

–  Có năng lực trong lĩnh vực pháp chế đầu tư, pháp chế nội bộ và pháp chế hợp đồng.

–  Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo.

–  Không nói lắp, nói ngọng;

–  Có kỹ năng ghi nhận thông tin và phân tích giải pháp; trình bày văn bản mạch lạc, logic;

–  Có khả năng quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu khoa học; Quản lý khối lượng công việc linh động, sáng tạo, khoa học;

–  Trinh độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp;

–  Tin học văn phòng.

 

 

Vị trí tuyển dụng khác

Loading...
Luật chơi casino-Casino Evolution