Chuyên viên kế toán tổng hợp

Để đáp ứng nhu cầu công việc Công ty cần tuyển dụng vị trí sau: Chuyên viên kế toán tổng hợp

Vị trí tuyển dụng:                  Chuyên viên kế toán tổng hợp

Quản lý trực tiếp bởi:            Trưởng phòng Kế toán

Số lượng tuyển dụng:            01

Mức lương:                        10 Tr – 15 Tr VND

Luật chơi casino-Casino Evolution

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, các định khoản nghiệp vụ phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra số dư cuối kỳ sao cho hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

– Theo dõi và quản lý tổng quát công nợ toàn Công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi tồn Công ty.

– In sổ chi tiết và thống kê khối văn phòng, thống kê công ty theo quy định.

– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, báo cáo thuế Công ty, lập quyết toán Công ty.

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu, thống kế, giải trình số liệu kế toán cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

– Thống kê, giải trình số liệu kế toán và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

– Kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến phương thức hạch toán và các chế độ báo cáo.

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Luật chơi casino-Casino Evolution

– Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương (tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế);

– Đã có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính;

– Đã tham gia quyết toán thuế, am hiểu sâu sắc các chính sách thuế và nắm vững định khoản kế toán;

– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;

– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán);

– Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng gắn bó lâu dài.

Luật chơi casino-Casino Evolution

  • Bằng cấp: Đại học
  • Giới tính: Nữ
  • Độ tuổi: 25 – 35
 

Vị trí tuyển dụng khác

Loading...
Luật chơi casino-Casino Evolution